מאמרים

מבחני אישיות

מבחני אישיות בספר (בפרק על זיהוי החוזקות והחולשות שלנו) הזכרנו, בין היתר, את נושא האישיות והקשר בינו לבין בניית דרכי פעולה אפקטיביות שיאיצו את קצב

המשך קריאה »