מבחני אישיות

מבחני אישיות בספר (בפרק על זיהוי החוזקות והחולשות שלנו) הזכרנו, בין היתר, את נושא האישיות והקשר בינו לבין בניית דרכי פעולה אפקטיביות שיאיצו את קצב ההתקדמות שלנו לעבר ההצלחה. גורמים שונים משתמשים מבחני אישיות למגוון צרכים, אך עבורנו המטרה שלהם פשוטה: להקל עלינו לזהות את המאפיינים האישיותיים שלנו, כדי שנוכל ליישם ביתר קלות את צורות […]